Όροι Χρήσης www.patientlink.eu ...Ο μεγαλύτερος, ανεξάρτητος και αμερόληπτος δικτυακός τόπος υπηρεσιών στον χώρο της υγείας...

Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε στην

"ΠΥΛΗ Ενημέρωσης & Επικοινωνίας για την υγεία μου"

Έκδοση κωδικού πρόσβασης δημότη Περιγραφή διαδικασίας ενεργοποίησης Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρονικού Ιατρικού φακέλου Εγγραφή επαγγελματιών υγείας στην ΠΥΛΗ Εν&Επ

Αγαπητέ δημότη, 

στα πλαίσια συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών του ΕΔΔΥΠΠΥ και των Δήμων - Μελών του προς τους δημότες, σε συνεργασία με την υπηρεσία Patient Link, αναβαθμίστηκε η ΠΥΛΗ Ε&Ε,  μέσω της οποίας μπορείτε πλέον να αποκτήσετε Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο (Η.Ι.Φ.)  με τον πλέον ασφαλή τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων και ελέγχου πρόσβασης.

Πως λειτουργεί ο Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (Η.Ι.Φ.)
 
Ποιος έχει πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα
 
Στον Η.Ι.Φ. έχετε πρόσβαση μόνο εσείς μέσω του μοναδικού κωδικού πρόσβασης της υπηρεσίας Patient Link καθώς και  οι προσωπικοί ιατροί σας και οι επαγγελματίες υγείας του δικτύου ΕΔΔΥΠΠΥ που ορίζετε εσείς οι ίδιοι.
 
Οι ιατροί που θα χαρακτηρίσετε σαν `προσωπικοί`, για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείτε, θα έχουν πρόσβαση σε όλο το ιατρικό ιστορικό σας  που είναι καταχωρημένο στο σύστημα, χωρίς να έχουν την δυνατότητα καταχώρησης οι ίδιοι.
 
Οι ιατροί που θα χαρακτηρίσετε σαν `ιατροί δικτύου` από το δίκτυο συνεργατών ιατρών του ΕΔΔΥΠΠΥ αντίστοιχα, έχουν την δυνατότητα καταχώρησης και επισύναψης pdf αρχείων στον Η.Ι.Φ., χωρίς να έχουν πρόσβαση σε όλο το ιατρικό ιστορικό σας.
 
Είναι προφανές ότι ένας ιατρός μπορεί να είναι ταυτόχρονα και `ιατρός δικτύου` και `προσωπικός`.
 
Συνεπώς, αν επισκεφτείτε έναν επαγγελματία υγείας του δικτύου ΕΔΔΥΠΠΥ, αυτός θα έχει με την άδεια σας, την δυνατότητα καταχώρησης στον Η.Ι.Φ. τόσο της τρέχουσας διάγνωσης / εργαστηριακής εξέτασης όσο και παρελθόντων ιατρικών σας δεδομένων με μορφή επισυναπτόμενων pdf αρχείων. Το αποτέλεσμα είναι να αποκτήσετε έναν προσωπικό Η.Ι.Φ. τον οποίο θα έχετε διαθέσιμο 24ώρες * 365 ημέρες, όπου και όποτε τον χρειαστείτε, με τον πλέον ασφαλή τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων και ελέγχου πρόσβασης σε αυτά.
 
Επισημαίνουμε το γεγονός ότι κάθε ιατρός του δικτύου ΕΔΔΥΠΠΥ έχει πρόσβαση μόνο στα ιατρικά δεδομένα που ο ίδιος καταχωρεί ή επισυνάπτει, εκτός της περίπτωσης που τον έχετε επιλέξει και ως προσωπικό ιατρό που αποκτά πρόσβαση σε όλο το ιατρικό ιστορικό σας.
 

Με την απλή έκδοση του προσωπικού σας κωδικού αποκτάτε:
 
1. Πρόσβαση στην σελίδα της ΠΥΛΗΣ Εν&Επ του Δήμου σας ώστε να ενημερώνεστε συνεχώς για θέματα και δράσεις υγείας που σας αφορούν
 
2. Αποκτάτε πρόσβαση στον κατάλογο των ανεγνωρισμένων συνεργατών - επαγγελματιών υγείας του Δήμους σας και του ΕΔΔΥΠΠΥ καθώς και στην ιδιαίτερη σελίδα τους
 
3. Ορίζετε οι ίδιοι τους `προσωπικούς` σας ιατρούς καθώς και τους `ιατρούς δικτύου ΕΔΔΥΠΠΥ` που επιθυμείτε
- οι `προσωπικοί` σας ιατροί (ανεξάρτητα από το δίκτυο ΕΔΔΥΠΠΥ) αποκτούν πρόσβαση σε ολόκληρο το ιατρικό ιστορικό σας που αποθηκεύεται στον server της υπηρεσίας patient Link με τον πλέον ασγλή τρόπο αποθήκευσης και ελέγχου πρόσβασης
- οι `ιατροί δικτύου ΕΔΔΥΠΠΥ` έχουν την δυνατότητα καταχώρησης ιατρικών δεδομένων στον Η.Ι.Φ. (πχ καταχώρηση ιατρικού ιστορικού, ιατρική διάγνωση κα)
 
Με την ετήσια ενεργοποίηση της υπηρεσίας Η.Ι.Φ. μέσω τηλεφωνικής κλήσης αποκτάτε επιπλέον:
 
4. Πρόσβαση 24ώρες * 365ημέρες στον Η.Ι.Φ. όπου και όποτε χρειαστεί
 
5. Μπορούν οι `ιατροί δικτύου ΕΔΔΥΠΠΥ`, εκτός από την καταχώρηση ιατρικών δεδομένων, να επισυνάπτουν  έγγραφα σε μορφή pdf. Με τον τρόπο αυτό αν για παράδειγμα  ζητήσετε από τον επιλεγμένο ιατρό του δικτύου ΕΔΔΥΠΠΥ να σας επισυνάψει παλαιότερες εργαστηριακές εξετάσεις θα έχετε διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή όλο το ιατρικό ιστορικό σας
 
6. Ένα σημαντικό μέρος του ποσού που χρεώνεστε επιστρέφει στο ΕΔΔΥΠΠΥ με αποτέλεσμα να αυξάνονται και ενδυναμώνονται οι δράσεις υγείας προς όφελος των δημοτών
 

Η ετήσια ενεργοποίηση της υπηρεσίας γίνεται, σε συνεργασία με τον ΟΤΕ, μέσω τηλεφωνικής κλήσης στο 9011515959 ακλουθώντας τις οδηγίες, με χρέωση 2.60 € (περιλαμβάνεται ΦΠΑ & τέλη), στο τηλέφωνο του καλούντος.